Eines

Recursos

 

Cerca de text
Nivell educatiu
Tema
Dijous, 29 Octubre 2015 12:16

IDESCAT-Incedis a Catalunya

Nom de l’activitat: En quines condicions meteorològiques es produeixen més incendis a Catalunya?
Plantejament de l’activitat: Conèixer si hi ha relació entre els incendis i el clima a Catalunya
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Calcular mitjanes, diagrama de barres, diagrama de sectors i climograma
Conceptes estadístics: Mitjana, diagrama de barres, diagrama de sectors i climograma
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital i competència matemàtica
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 90 minuts

 

http://aprenestadistica.idescat.cat/secundaria/activitats/mediambient/incendis.jsp