Cendrassos

Contacte C. Arquitecte Pelai Martinez, 1
17600 Figueres
b7005649@xtec.cat
Telf. 972507908
www.iescendrassos.net/

Pla d'acció: 2013-16

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2010

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-Parlament Verd

-Aula neta

Localització


C. Arquitecte Pelai Martinez, 1