La Branca - ZER Montgrí

Contacte Camí de Tor, 1
17136 Albons
Telf. 972 78 82 20
b7000056@xtec.cat
labrancaalbons.blogspot.com

Pla d'acció: 2012-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2012

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-Sortides en bicicleta perquè els alumnes de la ZER es coneguin entre ells i descobreixin els seus pobles.

-Visita de coneixença del poble on s’ubica l’escola als mestres nouvinguts.

Localització


Camí de Tor, 1 Albons