Vidreres

Contacte C. de L'institut s/n
17411 Vidreres
Telf. 972850711
b7006824@xtec.cat
agora.educat1x1.cat/ies-vidreres/moodle

Pla d'acció: 2012-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2002.

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-  Projecte Verd (recuperació de les lleres del Rec Clar)

-  Projectem el verd i el joc del mediambient.

Localització


C. de L'institut s/n, Vidreres