Puig Cargol

Contacte Pla de Calonge, s/n
17251 Calonge
Telf. 972652598
b7000706@xtec.cat
sites.google.com/site/inspuigcargol/home

Pla d'acció: 2013-16

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2010

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-Ajardinament del perímetre de l’Institut.

-Sortides de descoberta de l’entorn del municipi

Localització


Pla de Calonge, s/n Calonge